SSPA a Dojo Shotai Martin
invite(s) you to
summer school aikido
with

Zdenko Reguli
( 6. dan aikikai, ČR )
Dušan Dreisig
( 6. dan aikikai, SR )
24.08.2020 - 30.08.2020
Martin, SR

WHERE:
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Malá hora 4a, Martin, Martin, SR
SCHEDULE:
PRICES:
WEAPONS:
jo, bokken and tanto
ACCOMMODATION:
V izbách nad telocvičňou alebo v telocvični alebo na internáte LF cca 200m. https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/vysokoskolsky-internat-a-jedalen/ubytovanie/
CONTACT:
0905793225, dusan.dreisig@gmail.com
dusan.dreisig@gmail.com

0905 793 225
NOTE:
Skúšky na dany aikikai v sobotu!
Ohľadom ubytovania ma kľudne kontaktujte
0905 793 225

Visit www.sspa.sk
Printed 25. july 2024
Informations given by: Dušan Dreisig