Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
LINKS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
VÝKONNÝ VÝBOR SSPA

Výkonný výbor je štatutárnym a administratívnym orgámon SSPA. Skladá sa z prezidenta SSPA, tajomíka, pokladníka a prezidenta Kolégia danov. Výkonný výbor v priebehu sezóny rozhoduje o záležitostiach SSPA a vykonáva úlohy, ktoré mu zadá valné zhromaždenie.
Členovia výkonného výboru vystupujú v mene SSPA smerom k verejnosti a prezident SSPA je štatutárnym zástupcom SSPA.

 
Prezident SSPA:
Martin Mlynár

(6. dan Aikikai)
 
Martin Mlynár je vedúcim Honkadori aikido dojo, klubov v Považskej Bystrici a Žiline. Za prezidenta SSPA bol zvolený v roku 2001.
 
[NAPÍŠTE PREZIDENTOVI SSPA]

 
Prezident Kolégia danov SSPA:
Dušan Dreisig

(6. dan Aikikai, tréner 2. triedy)
 
Bc. Dušan Dreisig (1976) cvičí aikido 17 rokov, je najdlhšie cvičiacim členom SSPA. Vedie klub v Martine.
 
[NAPÍŠTE PREZIDENTOVI KD SSPA]

 
Pokladník SSPA:
Iveta Sudorová

[NAPÍŠTE VÝKONNÉMU VÝBORU]

[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [LINKS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2024 Martin Švihla
All rights reserved