Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
LINKS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
SKÚŠOBNÝ PORIADOK SSPA

Toto je skúšobný poriadok SSPA pre dospelých od 5. kyu po 3. dan. U nás si môžete aj stiahnuť podrobnosti o všetkom, čo sa týka skúšok technickej vyspelosti dospelých a detí.
Zároveň by sme Vás chceli upozorniť, že od 1. februára 2001 bola k nižšie uvedenému skúšobnému poriadku pridaná časť cvičenia so zbraňami. Aj tento dokument nájdete v oddelení Oficiálne dokumenty SSPA.

5. kju
Forma: Útok: Technika: Podmienky: Cena:
ukemi vaza
tači vaza
aihanmi katate tori
šomen uči
ikjo
irimi nage
kokju ho
1 mesiac
1 seminár
1 licencia
4 € / 120,50 SKK

4. kju
Forma: Útok: Technika: Podmienky: Cena:
tači vaza
suvari vaza
jokomen uči
gjakohanmi katate tori
šiho nage
kote gaeši
kokju nage
2 mesiace
2 semináre
1 licencia
4 € / 120,50 SKK

3. kju
Forma: Útok: Technika: Podmienky: Cena:
tači vaza
suvari vaza
rjote tori
uširo rjote tori
nikjo
sankjo
jonkjo
gokjo
4 mesiace
3 semináre
1 licencia
4 € / 120,50 SKK

2. kju
Forma: Útok: Technika: Podmienky: Cena:
tači vaza
suvari vaza
hanmi hantači vaza
katamen uči
džódan cuki
čúdan cuki
uširo te kubi šime
koši nage
uči kaiten nage
uči kaiten sankjo
soto kaiten nage
soto kaiten sankjo
aiki otoši
6 mesiace
4 semináre
1 licencia
16 rokov
7 € / 210,88 SKK

1. kju
Forma: Útok: Technika: Podmienky: Cena:
tači vaza
suvari vaza
hanmi hantači vaza
akýkoľvek útok akákoľvek
technika
9 mesiacov
5 semináre
1 licencia
9 € / 271,13 SKK

Šodan (1. dan)
Forma: Útok: Technika: Podmienky: Cena:
  tanto
ken
3 techniky
3 formy
12 mesiacov
6 seminárov
2 licencie
18 rokov
34 € / 1024,28 SKK

Nidan (2. dan)
Forma: Útok: Technika: Podmienky: Cena:
  tanto
džo
randori
3 techniky
3 formy
1 kata
18 mesiacov
6 seminárov
3 licencie
21 rokov
50 € / 1506,30 SKK

Sandan (3. dan)
Forma: Útok: Technika: Podmienky: Cena:
  akýkoľvek útok akákoľvek
technika
24 mesiacov
6 seminárov
5 licencií
25 rokov
67 € / 2018,44 SKK

[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [LINKS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2024 Martin Švihla
All rights reserved