Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
LINKS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
KOLÉGIUM DANOV SSPA

Kolégium danov (skrátene KD SSPA) je zhromaždením členov SSPA s technickým stupňom vyšším ako 1. dan aikikai. Jeho úlohy sú technického charakteru (návrh a schválenie technického poriadku, menovanie skúšobných komisárov, vypracovanie kalendára seminárov a pod.). Hlavou kolégia danov je volený prezident kolégia danov.
V nasledujúcom zozname sú všetci držiteli stupňa dan v SSPA s ich trénerskou triedou.

Rokudan (6. dan)
Dušan Dreisig (prezident KD SSPA) tréner 2. triedy
Martin Mlynár (prezident SSPA)
Zdenko Reguli tréner 1. triedy

Godan (5. dan)
Richard Kapustík
Tomáš Švec tréner 2. triedy

Jondan (4. dan)
Ľubomír Hanko
Miroslav Hudák
Ivan Púček tréner 2. triedy
Iveta Sudorová tréner 1. triedy
Imrich Szolik tréner 2. triedy
Radoslav Tmák tréner 3. triedy
Martin Vaško

Sandan (3. dan)
Ján Dudaško
Peter Ďurdík
Tomáš Jankovič
Marek Kadrliak
Ján Lajmon tréner 3. triedy
Michal Leštinský
Peter Marko
Marián Paulenka
Ľubomír Pénzeš
Jaroslav Socha
Richard Šuška
Theodora Švejdová
Michal Švihla

Nidan (2. dan)
Anton Dudaško
Zuzana Gajdošová tréner 3. triedy
Viktor Jurdič
Ľubica Kosorinská
Václav Krýsl
Jozef Mičák
Peter Natafaluši
Peter Pindjak
Andrej Poláček tréner 1. triedy
Daniela Sochová

Šodan (1. dan)
Jaoroslav Bičár
Peter Bražina
Róbert Britaňák
Richard Doležal
František Ducke
Zdenka Dudašková
Ivana Frankovičová
Martin Fritz
Dominika Fučeková
Ivan Halahovets
Veronika Hrošová
Tomáš Hulmík
Pavol Iskra
Anna Janovcová
Matej Kajan
Mauna Kameneff
Miriam Kollárová
Tomáš Kraus
Róbert Lauff tréner 3. triedy
Andrej Lipták
Matej Lipták
Albert Mehly
Igor Mrva
Ján Nagy-Pál
Jozef Ostrolucký
Marián Petróci
Radomír Szabo
Ján Šimo
Mária Šimočková tréner 3. triedy
Juraj Šoltés
Pavol Tilňák
Alžbeta Tisovská
Mário Tlapák
Ladislav Žila tréner 3. triedy


Ak nájdete v zozname nezrovnalosti, prosím kontaktujte prezidenta KD SSPA.
[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [LINKS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2024 Martin Švihla
All rights reserved