Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVENSKÁ   SPOLOČNOSŤ   PRIATEĽOV   AIKIDÓ

      oficiálna stránka  english version
DOMOV     
AIKIDÓ     
SSPA     
databanky   
KLUBY     
SEMINÁRE     
MATERIÁLY     
PROJEKTY     
LINKY     
ostatné   
E-MAIL     
O STRÁNKE     
Slovenská Spoločnosť Priateľov Aikidó (foto: Tomáš Redlinger)  
 
 sspa

Kedže práve prezeráte oficiálnu stránku SSPA, nemôžme sa na nej vyhnúť ani oficiálnym informáciám o našej organizácii. Na tomto mieste teda môžete nájsť:


Základné informácie o SSPA
Kontakt na SSPA
Kluby v SSPA
Výkonný výbor SSPA
Kolégium danov SSPA
Skúšobný poriadok SSPA
Oficiálne dokumenty o SSPA


Základné informácie o SSPA
Čo je SSPA, niečo z histórie tejto organizácie, aké sú naše ciele a kto sú naši členovia? Aká je štruktúra SSPA a s kým spolupracuje?


Výkonný výbor a Kolégium danov
Na týchto dvoch stránkach nájdete podrobnosti o dvoch najdôležitejších pilieroch organizačnej štruktúry SSPA. Výkonný výbor zabezpečuje fungovanie organizácie po administrtívnej stránke, Kolégium danov je zodpovedné za technický rozvoj cvičencov.


Skúšobný poriadok SSPA
Tu nájdete prezerateľnú verziu skúšobného poriadku SSPA od 5. kju po 3. dan. Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie týkajúce sa skúšok technickej vyspelosti dospelých alebo detí, nájdete ich v oddelení Materiály.


[DOMOV]    [AIKIDÓ]    [SSPA]    [KLUBY]    [SEMINÁRE]    [MATERIÁLY]    [PROJEKTY]
[LINKY]    [E-MAIL]    [O STRÁNKE]

Autorské práva 1999-2024 Martin Švihla
Všetky práva vyhradené