Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
LINKS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
projekty

Tßto sekcia strßnky vznikla, aby dala priestor r˘znym projektom třkaj˙cich sa aikida alebo bojovřch umenÝ v╣eobecne. Nßjdete tu veci, ktorÚ si svojÝm rozsahom zasl˙żia samostatnej╣iu prezentßciu, alebo sa bud˙ v bud˙cnosti rozrasta╗.
ZatiaÁ tu toho veÁa nie je, ale Ŕasom bud˙ prib˙daÁ ´al╣ie zßleżitosti. Samozrejme, pokiaÁ mßte vlastnÚ nßpady a potrebujete na jeho realizßciu priestor na internete, m˘żete nßs kontaktova╗.


Sei´┐Żiro Endo: ´┐Żvahy
V japonskom dod´┐Żo Endo senseia vych´┐Żdza ´┐Żasopis Cosmos a Endo sensei p´┐Ż´┐Że do ka´┐Żd´┐Żho ´┐Ż´┐Żsla kr´┐Żtky ´┐Żvodn´┐Żk na r´┐Żzne t´┐Żmy.
Chceli by sme uverej´┐Żova´┐Ż pribli´┐Żne jeden ´┐Żvodn´┐Żk za mesiac.


Stefan Stenudd: Aiki Batto (slovensk´┐Ż preklad)
Syst´┐Żm cvi´┐Żen´┐Ż s me´┐Żom Aiki Batto vytvoril ´┐Żv´┐Żdsky u´┐Żite´┐Ż aikida a iaida Stefan Stenudd. S´┐Żm ho popisuje ako "syst´┐Żm cvi´┐Żen´┐Ż, ktor´┐Ż u´┐Ż´┐Ż ako pou´┐Ż´┐Żva´┐Ż me´┐Ż sp´┐Żsobom aiki. Tr´┐Żnuje sa s bokkenom vo dvojiciach alebo s´┐Żlo s iaitom alebo so ´┐Żinkenom."
Detailn´┐Ż popis t´┐Żchto zost´┐Żv aj so s´┐Żriami obr´┐Żzkov zverejnil Stefan Stenudd na svojej web str´┐Żnke.
Slovensk´┐Ż preklad tohto webu vznikol z my´┐Żlienky pribl´┐Ż´┐Żi´┐Ż Aiki Batto
(´┐Żesko)slovensk´┐Żm ´┐Żtudentom aikida, pr´┐Żpadne iaida ´┐Żi in´┐Żch bojov´┐Żch umen´┐Ż.


Copyright 1999-2024 Martin ęvihla
All rights reserved