Seiširo Endo
Seiširo Endo

úvahy

Texty na tejto stránke sú prekladmi pravidelných úvodníkov, ktoré píše Seiširo Endo pre časopis Cosmos, vychádzajúci v jeho japonskom Aikido Saku Dojo.

/ Úvahy
/ Vývoj v priebehu môjho života
/ Čo vyjadruje Embu
/ Použite skúsenosti z aikidó
   vo svojom živote
/ Cvičte základy, buďte
   slobodní ako príroda
/ Prehodnotenie vlastného
   rebríčka hodnôt
/ Ako hľadať "dó"
/ Šú-Ha-Ri
/ Spájanie nespojiteľného
/ Výber vášho učiteľa
/ Nové skúsenosti

Ďalšie odkazy /
Stránka Aikido Saku Dojo /
Japonské originály úvodníkov /
Anglický preklad úvodníkov /
České interview s Endo senseiom /

Povolenie k slovenskému prekladu nám dal osobne Endo sensei.
Pokiaľ chcete tieto materiály akýmkoľvek spôsobom rozširovať ďalej, dajte nám o tom vedieť.

Stránku vytvoril a texty preložil Martin Švihla (c) 2002/2024
Stránka je umiestnená na www.sspa.sk