Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVENSKÁ   SPOLOČNOSŤ   PRIATEĽOV   AIKIDÓ

      oficiálna stránka  english version
DOMOV     
AIKIDÓ     
SSPA     
databanky   
KLUBY     
SEMINÁRE     
MATERIÁLY     
PROJEKTY     
LINKY     
ostatné   
E-MAIL     
O STRÁNKE     
archív ankiet

Toto je zoznam otázok, ktoré sme Vám v minulosti položili. Kliknutím na otázku sa dostanete k jej výsledkom.


STE RADŠEJ TORI, ALEBO UKE?
VERÍTE V KI?
S AKOU ZBRAŇOU V AIKIDE CVIČÍTE NAJRADŠEJ?
KOĽKO HODÍN TÝŽDENNE CVIČÍTE?
V AKOM VEKU STE ZAČALI CVIČIŤ AIKIDÓ?
MYSLÍTE SI, ŽE BY V AIKIDE MALI BYŤ SÚŤAŽE?
MYSLÍTE SI, ŽE FILMY STEVENA SEAGALA SÚ PRÍNOS PRE AIKIDÓ?
CVIČILI STE NEJAKÉ BOJOVÉ UMENIE PRED TÝM, AKO STE ZAČALI S AIKIDOM?
MYSLÍTE SI, ŽE SA DÁ AIKIDÓ POUŽIŤ V SEBEOBRANE?
MYSLÍTE SI, ŽE CVIČENIE SO ZBRAŇAMI JE DôLEŽITÉ PRE UČENIE SA AIKIDA?
CVIČÍTE AIKIDÓ PRAVIDELNE AJ CEZ PRÁZDNINY?
MYSLÍTE SI, ŽE NADMERNA FYZICKA SILA JE V AIKIDO VYHODOU ALEBO NEVYHODOU.
KOĽKÝCH LETNÝCH ŠKôL STE SA ZUČASTNILI V LETE 2001?
ZRANILI STE SA VAZNE PRI CVICENI AIKIDA?
ZRANILI STE NIEKOHO PRI CVIČENÍ AIKIDA?
MÁVATE VO VAŠOM DÓDŽO VIANOČNÚ ALEBO NOVOROČNÚ OSLAVU?
VENUJE SA VO VAŠOM DÓDŽO ČASŤ TRÉNINGU PRAVIDELNE NÁCVIKU PÁDOV?
VENUJE SA VO VAŠOM DÓDŽO ČASŤ TRÉNINGU PRAVIDELNE NÁCVIKU ÚTOKOV?
VENUJE SA VO VAŠOM DÓDŽO ČASŤ TRÉNINGU PRAVIDELNE NÁCVIKU PREMIESTNENÍ (TAI-SABAKI)?
ROBÍTE VO VAŠOM DÓDŽO MOKUSÓ (MEDITÁCIU)?
MÁVATE NIEKEDY PO TRÉNINGU AIKIDA POCIT, ŽE NIČ NEVIETE?
MYSLÍTE SI, ŽE ATEMI MUSÍ BYŤ SCHOPNÉ ÚČINNE ZASTAVIŤ PARTNERA?
MYSLÍTE SI, ŽE JE SPRÁVNE PRI TECHNIKÁCH SPôSOBOVAŤ PARTNEROVI BOLESŤ?
KOĽKO KRÁT STE BOLI FYZICKY NAPADNUTÍ ZA POSLEDNÝCH 5 ROKOV?
POUŽILI STE NIEKEDY AIKIDÓ VO FYZICKEJ KONFRONTÁCII?
JE PRE VÁS AIKIDÓ "SPôSOB ŽIVOTA"?
MÁTE POCIT, ZE STE SA PSYCHICKY ZMENILI, ODKEDY CVIČÍTE AIKIDÓ?
PRISTUPUJETE PRI CVIČENÍ AIKIDA K ŽENÁM INAK AKO K MUŽOM?
KOĽKÝCH LETNÝCH ŠKôL STE SA ZUČASTNILI V LETE 2002?
SÚ PRE VÁS SKÚŠKY TECHNICKEJ VYSPELOSTI FORMOU MOTIVÁCIE?
SÚ PRE VÁS SKÚŠKY TECHNICKEJ VYSPELOSTI URČITOU FORMOU STRESU?
PRIKAZUJE VÁM UČITEĽ ÚČASŤ NA SKÚŠKACH TECHNICKEJ VYSPELOSTI?
NEUSPELI STE NIEKEDY NA SKÚŠKACH NA TECHNICKÝ STUPEŇ?
CVIČÍTE AIKIDÓ PRAVIDELNE CEZ VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ SVIATKY?
ČíTATE TEXTY UVEREJŇOVANÉ NA SSPA.SK?
KTORÚ SEKCIU NAVŠTEVUJETE NA SSPA NAJČASTEJŠIE?
KTORÝ DRUH MATERIÁLOV O AIKIDE VÁS NAJVIAC ZAUJÍMA?
NAVŠTEVUJETE AJ INÉ AIKIDÓ STRÁNKY?
AKO ČASTO NAVŠTEVUJETE NAŠU STRáNKU?
KOĽKÝCH LETNÝCH ŠKôL STE SA ZUČASTNILI V LETE 2003?

[DOMOV]    [AIKIDÓ]    [SSPA]    [KLUBY]    [SEMINÁRE]    [MATERIÁLY]    [PROJEKTY]
[LINKY]    [E-MAIL]    [O STRÁNKE]

Autorské práva 1999-2024 Martin Švihla
Všetky práva vyhradené