Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVENSKÁ   SPOLOČNOSŤ   PRIATEĽOV   AIKIDÓ

      oficiálna stránka  english version
DOMOV     
AIKIDÓ     
SSPA     
databanky   
KLUBY     
SEMINÁRE     
MATERIÁLY     
PROJEKTY     
LINKY     
ostatné   
E-MAIL     
O STRÁNKE     
OFICIÁLNA STRÁNKA SSPA:
AUTORSKÉ PRÁVA

Na dizajn stránok (okrem loga) a ich obsah, rovnako aj na kód skriptov a ostatné s tým súviciace záležitosti, má autorské práva Martin Švihla, 1999-2004, všetky práva vyhradené. Ak je pri materiáli či článku uvedený ako autor iný človek či organizácia, autorské práva patria im.
Celý obsah stránok SSPA je voľne šíriteľný, pokiaľ tak nebude činené za účelom zisku. Samozrejme, všetky autorské a vlastnícke práva musia ostať zachované. Pokiaľ chcete spomínané materiály ďalej publikovať, dajte nám o tom prosím vedieť na náš e-mail.

Autorské práva 1999-2024 Martin Švihla
Všetky práva vyhradené