Budo Klub SKP-PS
Poprad

 
Adresa klubu
ZŠ Komenského, Poprad-Západ
 
Učitelia
ing. Jozef Kubičko (2.dan aikido, tréner 3. triedy)
Radovan Toporcer
Adrián Kašper
 
Rozpis hodín
 
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
 
 
17:30 - 19:30
 
19:00 - 21:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt
ŠKP PS BUDO CLUB, Huszova 12, 058 01 Poprad alebo
Radovan Toporcer, Štefánikova 98/68, 058 01 Poprad
Tel.: 0918 735 270, 0903 563 248  
e-mail: jkubicko@centrum.cz
 
História klubu
Popradské dódžo bolo založené v roku 1992. Pod vedením klubu vznikli tri oddiely: džudó, džu džucu a aikidó. Aikidó klub bol od svojho vzniku pod patronátom inštruktora Ladislava Ogurčáka (Levoča), ktorý má v plnej miere zásluhu na rozšírení aikidó v Poprade. Prvé dva roky oddiel viedol Jirko Petr. Od roku 1994 prevzal vedenie oddielu Adrián Kašper, po ňom t.j. v roku 1997 Radovan Toporcer. Od r. 1999 sa ujal vedenia oddielu Jozef Kubičko. Náš oddiel od svojho vzniku úzko spolupracoval s dódžo v Levoči a Spišskej Novej Vsi, ktoré boli pod vedením pána Ladislava Ogurčáka.
 

Copyright 1999-2000 Martin Švihla
All rights reserved