Aikido klub
Banská Bystrica

 
Adresa klubu
Kukučínova 9, Banská Bystrica (SPŠ - Stavebná)
ZŠ Ďumbierska, Sásova, Banská Bystrica  
Učitelia
Richard Kapustík (3. dan Aikido, tréner 3. triedy)
Michal Švihla (2. dan Aikido, tréner 3. triedy)
 
Rozpis hodín (Kukučínova)
  aikidó deti
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
 
5.30-6.30
 
5.30-6.30
 
16.30-18.00
 
16.30-18.00
 
17.00-18.00
 
16.30-17.30
 
16.30-17.30
 
Rozpis hodín (Sásová)
  aikidó deti
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
 
17.30 - 18.30
 
17.30 - 18.30
 
 
16.30-17.30
 
16.30-17.30
 
 
Kontakt
Richard Kapustík, Severná 26, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 0905 586873  
 
História klubu
Cvičenie aikida prešlo v Banskej Bystrici viacerými etapami. V roku 1994 založili bratia Hudákovci Aikido Dojo Shiru. Po niekoľkých rokoch aikidó zanechali a vo februári 1997 vznikla Budo Akadémia zlúčením klubu kickboxu a spomenutého aikidó klubu. Opory tohto klubu sa stali učiteľmi aikidó v Budo Akadémii. Po získaní nových priestorov a vlastnej žinienky sa otvorili nové možnosti pre rozvoj aikidó v Banskej Bystrici.
O tri roky neskôr, v apríli 2001, sa klub aikidó z Budo Akadémie oddelil, našiel si nové miesto pôsobenia a tak vzniká súčastná forma: Aikido klub Banská Bystrica.
 

Copyright 1999-2000 Martin Švihla
All rights reserved