Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVENSKÁ   SPOLOČNOSŤ   PRIATEĽOV   AIKIDÓ

      oficiálna stránka  english version
DOMOV     
AIKIDÓ     
SSPA     
databanky   
KLUBY     
SEMINÁRE     
MATERIÁLY     
PROJEKTY     
LINKY     
ostatné   
E-MAIL     
O STRÁNKE     
vitajte (foto: Tomá? Redlinger) vitajte...

... na oficiálnej stránke Slovenskej Spoločnosti Priateľov Aikidó. Túto stránku sme vytvorili ako informačné a komunikačné stredisko pre slovenskú a českú aikidistickú verejnosť.
Dúfame však, že aj ostatní návštevníci na nej nájdu niečo zaujímavé.


Seminar: Bruno Gonzalez 2024
(19. november 2023) 

Dňa 3.-4.2.2024 sa uskutoční seminár aikidó pod vedenim Bruno GONZALES v Košiciach. Zaregistrujte sa dopredu, získaťe zľavu (november 40 €, december 50 €, priamo na mieste 60 €).


SSPA: skúšky na technické stupne aikikai dan - nahradný termín
(12. júl 2020) 

Na letnej škole Zdenka Reguliho a Dušana Dreisiga v Martine budú dňa 29.8.2020 skúšky na technické stupne aikikai dan.SSPA: Zrušenie semináru s Franckom Noelom
(10. marec 2020) 

V súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 a zakazom organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, bol zrušený seminár s Franckom Noelom, ktorý sa mal uskutočniť 27.-29.3.2020 v Bratislave.SSPA: Skušky na technické stupne aikikai + valné zhromaždenie
(25. september 2019) 

Dňa 20.-22.12. sa uskutoční seminár aikido pod vedenim Martina Mlynára a Dušana Dreisiga v Žiline. Počas seminára budú skúšky na technické stupne aikikai a valné zhromaždenie. Viac informácii nájdete v podrobnostiach k semináru.SSPA: fond pre sociálnu podporu
(21. júl 2019) 

Vážený členovia, vedúci klubov a priatelia Aikidó

Radi by sme informovali všetkých členov SSPA, rodičov a priateľov Aikidó o tom, že bol vytvorený v rámci SSPA fond pre sociálnu podporu jeho členov. Projekt ponúka možnosť čerpať materiálnu pomoc vo forme štartovacích balíčkov a finančnú pomoc oslobodením od poplatkov týkajúcich sa členského, skúšok a letných škôl.

Cieľovou skupinou sú deti od 6 rokov, mládež, stredoškoláci alebo vysokoškoláci do veku 23 rokov ktorých finančná situácia obmedzuje v tom, aby sa mohli naplno a slobodne venovať Aikidó.

V rámci tohto projektu bol vytvorený jednotný systém Formulár pre evidenciu a riadenie žiadosti o čerpanie sociálnych dotácii pre členov SSPA.

Viac informácii o projekte a o možnostiach čerpania vám poskytnú vaši vedúci klubov, alebo priamo na t. č. 0908 469 877, 0914 133 333.

Výkonný výbor SSPA


SSPA: Medzinárodný 24 hodinový aikidó maratón
(21. september 2018)  Dňa 6.10. a 7.10. sa uskutoční medzinárodný 24 hodinový aikidó maratón v Košiciach. Predstavý sa na ňom 14 učiteľov zo 7 krajín.

Plagát s podrobnosťami nájdete po anglicky tu. Viac o akcii sa dozviete tu.

SSPA: letná škola aikidó - Seishiro ENDO shihan 2018
(24. máj 2018)  Od 5.7. do 8.7. bude letná škola aikidó v Žiline, ktorú bude viesť shihan Seishiro ENDO (8. dan AIKIKAI, Japonsko).

Plagát s podrobnosťami nájdete po anglicky tu, o ubytovaní tu.

SSPA: letná škola aikidó - Seishiro ENDO shihan 2017
(14. máj 2017)  Od 6.7. do 9.7. bude letná škola aikidó v Žiline, ktorú bude viesť shihan Seishiro ENDO (8. dan AIKIKAI, Japonsko).

Plagát s podrobnosťami nájdete tu.

SSPA: školenie "Tréner aikidó II. kvalifikačného stupňa" záverečné školenie
(17. októbra 2016)  Školenie sa bude konať 29.-30. októbra v Martine, začína sa v sobotu o 10:00.
Kritéria pre výber účastníkov vzdelávacieho programu:
- absolvovanie predcháfzajúcich školení
V prípade otázok volajte/píšte Dušanovi Dreisigovi (email: dusan_dreisig@azet.sk; mobil: 0905 793 225).


SSPA: školenie "Tréner aikidó II. kvalifikačného stupňa" druhé pokračovanie
(27. apríl 2016)  Školenie sa bude konať 25.-26. júna v Bratislave (miesto a časový plán budú upresnené)
Kritéria pre výber účastníkov vzdelávacieho programu:
- absolvovanie prvého školenia
V prípade otázok volajte/píšte Dušanovi Dreisigovi (email: dusan_dreisig@azet.sk; mobil: 0905 793 225).


SSPA: školenie "Tréner aikidó II. kvalifikačného stupňa"
(05. apríl 2016)  Školenie sa bude konať 7.-8. mája v Bratislave (miesto a časový plán budú upresnené)
Kritéria pre výber účastníkov vzdelávacieho programu:
- stupeň technickej výkonnosti: 1. dan aikidó
- vek trénera: min. 18 rokov
- trénerská prax: min.1 rok
- minimálne dosiahnuté vzdelanie: úplné stredoškolské s maturitou
V prípade otázok volajte/píšte Dušanovi Dreisigovi (email: dusan_dreisig@azet.sk; mobil: 0905 793 225).


SSPA: letná ?kola aikidó - Seishiro ENDO shihan 2016
(24. marec 2016)  Od 7.7. do 10.7. bude letná ?kola aikidó v Žiline, ktorú bude viesť shihan Seishiro ENDO (8. dan AIKIKAI, Japonsko).

Podrobnosti nájdete tu. Plagát s podrobnosťami nájdete tu (anglická verzia).

SSPA: letná ?kola aikidó - Seishiro ENDO shihan 2015
(12. apríl 2015)  Od 2.7. do 5.7. bude letná ?kola aikidó v Púchove, ktorú bude viesť shihan Seishiro ENDO (8. dan AIKIKAI, Japonsko).

Podrobnosti nájdete tu. Plagát s podrobnosťami nájdete tu (anglická verzia).

SSPA: Akreditácia
(16. marec 2015)  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo pre SSPA potvrdenie o akreditácii na odbornú spôsobilosť:

  • Tréner aikidó I. kvalifikačného stupňa
  • Tréner aikidó II. kvalifikačného stupňa

SSPA: letná ?kola aikidó - Seishiro ENDO shihan 2014
(28. apríl 2014)  Od 3.7. do 6.7. bude letná ?kola aikidó v Púchove, ktorú bude viesť shihan Seishiro ENDO (8. dan AIKIKAI, Japonsko). Podrobnosti nájdete tu. Plagát s podrobnosťami nájdete tu (anglická verzia).


SSPA: Kniha Aikidó - Fragmenty rozhovoru o dvoch neznámých od Francka Noela
(19. jún 2013)  cez SSPA si môžete objednať knihu od Francka Noela Aikidó - Fragmenty rozhovoru o dvoch neznámých za cenu 10 EUR (bez poštovného). Záväzné objednávky posielajte na email sspa.info@gmail.com .
kniha


SSPA: letná ?kola aikidó - Seishiro ENDO shihan 2013
(27. február 2013)  Od 4.7. do 8.7 bude letná ?kola aikidó v Púchove, ktorú bude viesť shihan Seishiro ENDO (8. dan AIKIKAI, Japonsko). Podrobnosti nájdete tu. Plagát s podrobnosťami nájdete tu (anglická verzia).


SSPA: letná ?kola aikidó - shihan Seishiro ENDO
(22. máj 2012)  Od 5.7. do 8.7 bude letná ?kola aikidó v Púchove, ktorú bude viesť shihan Seishiro ENDO (8. dan AIKIKAI, Japonsko). Podrobnosti nájdete tu.


SSPA: Slovenská Spoločnosť Priateľov Aikidó sa stala oficiálnym členom AIKIKAI FOUNDATION
(1. marec 2012)  Slovenská Spoločnosť Priateľov Aikidó sa stala oficiálnym členom AIKIKAI FOUNDATION certifikat


SSPA: letná ?kola aikidó - shihan Seishiro ENDO
(9. marec 2011)  Od 7.7. do 10.7 bude letná ?kola aikidó v Žiline, ktorú bude viesť shihan Seishiro ENDO (8. dan, Japonsko). Podrobnosti nájdete tu.


SSPA: seminár - shihan Franck Noel
(9. marec 2011)  D?a 14. a 15.5. bude seminár aikidó v Martine, ktorý bude viesť shihan Franck NOEL (7. dan, Francúzko). Podrobnosti nájdete tu.


POZOR: zmena začiatku seminára
(9. decembra 2010)  Začiatok seminára s Franckom Noelom bol posunutý na 10:30. Podrobnosti nájdete tu.


SSPA: letná ?kola aikidó - shihan Seishiro ENDO
(18. máj 2010)  Od 8.7. do 11.7 bude letná ?kola aikidó, ktorú bude viesť shihan Seishiro ENDO (8. dan, Japonsko). Podrobnosti nájdete tu.


SSPA: vyjadrenie k národným stup?om dan
(10. apríl 2010)  Rozhodnutím Kolégia danov SSPA, prijatom na zasadnutí v Tren?íne d?a 27.3.2010, bolo opätovne znovuzavedenie národných technických stup?ov dan, ako aj skú?ok na tieto stupne. Z dôvodu toho, ?e ide o záva?nú zmenu v systéme skú?obného poriadku SSPA a viacerí ?lenovia SSPA sa opätovne s podobnými otázkami a ?iadosťami o vysvetlenie k tejto zmene obracajú na organy SSPA, Kolégium danov SSPA a Výkonný výbor SSPA rozhodli o zverejnení vysvetlenia k tejto zmene. Dokument nájdete tu


LINKY: nové DVD od senseia Seishiro ENDO
(15. september 2009)  Radi by sme vás upozornili na nové DVD od senseia Seishiro ENDO (8. dan, Japonsko). Podrobnosti a obchod nájdete tu.


SSPA: letná ?kola aikidó - shihan Seishiro ENDO
(24. máj 2009)  Od 21.7. do 24.7 bude letná ?kola aikidó, ktorú bude viesť shihan Seishiro ENDO (8. dan, Japonsko). Podrobnosti nájdete tu.


SSPA: seminár - shihan Franck Noel
(20. marec 2009)  D?a 18. a 19.4. bude seminár aikidó, ktorý bude viesť shihan Franck NOEL (7. dan, Francúzko). Podrobnosti nájdete tu.


SSPA: letná ?kola aikidó - shihan Seishiro ENDO
(4. júl 2008)  Od 22.7. do 25.7 bude letná ?kola aikidó, ktorú bude viesť shihan Seishiro ENDO (8. dan, Japonsko). Podrobnosti nájdete tu.


SSPA: Školenie trénerov II. triedy
(9. jún 2008)  V?etci, ktorí sa chcú zú?astniť ?kolenia trénerov II. triedy, sa musia prihlásiť emailom alebo SMS prezidentovi kolégia danov Du?anovi Dreisigovi.


POZOR: Školenia trénerov II. a III. triedy
(9. marec 2008)  V mesiacoch apríl a máj sa uskuto?nia ?kolenia trénerov II. a III. triedy. Viac informácii nájdete v sekcii Semináre.


SSPA: Valné zhroma?denie 2007
(11. október 2007)  Výkonný výbor SSPA zvoláva ka?doro?né Valné zhroma?denie na termín 3.11.2007 v Banskej Bystrici. ?as VZ bude v prestávke medzi výukou na seminári s J.Roche.


Materiály: Voľný ?as a jeho vplyv na rozvoj osobnosti jednotlivca
(15. máj 2007)  Po dlhom ?ase do sekcie Materiály pribudol ?al?í príspevok. Tentokrát je to bakalárska práca Veroniky Maťuchovej o aikide ako voľno?asovej aktivite rozvíjajúcej osobnosť jednotlivca.


SSPA web: táto stránka nespí
(13. február 2007)  Aj ke? momentálne na túto stránku nepribúdajú aktuality tak ako v minulosti, ako v?dy to tu ?ije. Nájdete tu diskusné fórum, ktoré je ob?as dosť aktívne, databáza seminárov je v?dy plná aktuálnych akcií. Tieto semináre vám mô?e pravidelne zasielať ná? mail robot, sta?í sa prihlásiť. A samozrejme, stránka obsahuje v?etky materiály o aikidó, ktoré sme na nej od jej vzniku zverejnili.
Tak?e pokiaľ hľadáte informácie o aikidó, ste tu stále správne.


Materiály: Rozhovor s Endo senseiom
(20. júl 2005)  Tak trochu v súvislosti so seminárom Endo senseia na Slovensku uverej?ujeme rozsiahly rozhovor, ktorý s ním vy?iel v ?asopise Aikido Journal v roku 1996.
Aj ke? je ?lánok star?ieho dátumu, je plný veľmi zaujímavých postrehov, ktoré rozhodne nestrácajú na aktuálnosti.
?eský preklad bol publikovaný prvý krát v ?asopise Aikidó, redakcii ktorého ?akujeme za dovolenie ?lánok zverejniť.
Prajeme príjemné ?ítanie.


Spojenie databáz seminárov SSPA a ?FAI
(4. apríl 2005)  V?aka formátu RSS sme po niekoľkých mesiacoch ob?asnej práce spojili databázy seminárov SSPA a ?FAI. To znamená, ?e odteraz mô?ete v zozname seminárov na SSPA nájsť aj semináre, ktoré sú aktuálne na webových stránkach ?FAI. Naopak, semináre z SSPA sa ?oskoro budú objavovať na ?FAI.
Pokiaľ vás zaujímajú technické podrobnosti, prípadne ste správcom aikidistického portálu a chceli by ste sa do výmeny informácií zapojiť, rie?enie je veľmi jednoduché.


Nová slu?ba: semináre vo formáte RSS
(2. novembra 2004)  Rozhodli sme sa, ?e zverejníme kalendár seminárov z na?ej databázy vo formáte RSS. Ak chcete vedieť, ?o je to RSS, v ?om vám pomô?e a kde na?e RSS nájdete, ?ítajte podrobnosti.


LINKY: Inazo Nitobé - Bu?ido
(22. október 2004)  Elektronická verzia knihy od japonského autora, napísaná v roku 1900, ke? etický kódex samurajov bol e?te silou, ktorá ovplyv?ovala meniacu sa japonskú spolo?nosť. Rozhodne zaujímavý zdroj pre v?etkých, ktorí sa bojovými umeniami zaoberajú.


SSPA: Nová galéria obrázkov
(16. september 2004)  Fotoalbum bol v?dy jedna z najnav?tevovanej?ích ?astí na?ej stránky. Urobili sme preto jeho novú verziu s mnohými zaujímavými funkciami. Obrázky mô?ete nielen prezerať, ale aj pridávať k nim komentáre. ?o je v?ak najdôle?itej?ie, fotky mo?ete sami do albumu vkladať. Ka?dý klub SSPA má vlastný podalbum s prístupovými právami. A do albumu seminárov mô?e vkladať fotky skuto?ne ka?dý. Sta?í ke? nám po?lete mail a my vám vytvoríme ú?et. Veríme, ?e sa vám nová obrázková galéria bude pá?iť.


MATERIÁLY: Rozhovor s Franckom Noelom
(4. júna 2004)  Tento rozhovor s pánom Noelom bol prvý krát uverejnený kedysi v Magazíne Aikido. Ale u? je to tak dávno, ?e sa oplatí vydať ho znova - tentokrát elektonicky. Príjemné ?ítanie.


MATERIÁLY: Rozhovor s T.K. ?ibou
(19. apríl 2004)  V rozsiahlom rozhovore ?ihan Kazuo ?iba spomína na svoje za?iatky s Osenseiom, hovorí o princípoch aikida, o profesionalizovaní umenia a o mnohých ?al?ích veciach.


LINKY: ?eská federace aikidó
(19. apríl 2003)  ?FAi má nové pekné stránky a za?ínajú sa na nich okrem seminárov objavovať aj nové materiály. Ur?ite sa tam zájdite niekedy pozrieť.


MATERIÁLY: Morihei Ue?iba a Onisaburo Degu?i
(4. január 2004)  Aby sa tu nie?o dialo, máme pre vás ?al?í ?lánok o histórii aikida, tentokrát mapujúci vzťah zakladateľa s duchovným vodcom sekty Omoto, Onisaburom Degu?im.


PROJEKTY: Úvahy Endo senseia
(19. november 2003)  Tento úvodník sa zo za?iatku zdá nebyť o aikide. A potom sa zdá, ?e je.
Posú?te sami.


LINKY: Kniha Duch Aikidó
(24. október 2003)  Na internete sa znovu objavil ?eský preklad knihy druhého dó?u Ki?omaru Ue?ibu. Kniha má názov Duch aikidó.


SSPA WEB: Úpravy v systéme
(16. október 2003)  Spravili sme isté úpravy v databáze seminárov, tak?e odteraz mô?ete uvádzať aj názov seminára a mo?né je vlo?iť a? do 8 u?iteľov. Dúfame, ?e si rýchlo zvyknete a ?e vás pote?ia aj ?al?ie men?ie ?i vä??ie úpravy, ktoré si iste v?imnete.
(Ak by ste narazili na nejaké ťa?kosti pri práci so systémom, dajte nám prosím vedieť.)


MATERIÁLY: Morihei Ue?iba a Minoru Mo?izuki
(18. júl 2003)  Po dlh?ej odmlke zverej?ujeme ?al?í ?lánok. Tentoraz je to krátky ?ivotopis Minoru Mo?izukiho, zakladateľa Yoseikan Budo. Mo?izuki ?tudoval pred druhou svetovou vojnou d?udó u D?igora Kana a aikidó u Moriheia Ue?ibu.


LINKY: European Jôdô Federation
(27. máj 2003)  Na tejto stránke nájdete históriu Shindo Muso Ryu a tie? v?etky mo?né informácie o Európskej Federácii D?ódó. Miesta cvi?enia, kalendár seminárov, fórum a podobne.


MATERIÁLY: Metodika detských tréningov
(4. máj 2003)  Po dlhom ?ase priná?ame ?al?iu zo závere?ných prác ?tudentov trénerstva na FTVŠ UK. Témou je vedenie tréningov detí, autorkou práce Iveta Sudorová.


MATERIÁLY: Morihei Ue?iba a Sokaku Takeda
(8. apríl 2003)  ?al?ím ?lánkom o osobnostiach, ktoré ovplyvnili ?ivot Moriheia Ue?ibu je o majstrovi Daito rju Sokaku Takedovi.


LINKY: M. Ue?iba - Videoklipy
(11. február 2003)  Pre tých, ktorí si to nev?imli na fóre, je tu linka na stránku, kde je okolo 70 krátkych klipov cvi?enia sú?asného dó?u Moriteru Ue?ibu. Klipy sú ?asťami in?truktá?neho videa Hombu Dod?o ku skú?kam na 6. kju a? 1. dan.
Na odkaz upozornil ?ubo, ?akujeme.


MATERIÁLY: S. Stenudd - Ósensei a Einstein
(27. január 2003)  Autor ?lánku nachádza vo výrokoch Ósenseia o zjednotení vesmíru spojitosť medzi cvi?ením aikida a vedeckými vesmírnymi zákonmi. Krátky, no o to zaujímavej?í text.


PROJEKTY: Stefan Stenudd - Aiki Batto
(4. december 2002)  Do sekcie Projekty pribudol slovenský preklad systému cvi?ení s me?om Aiki Batto. Systém vytvoril ?védsky u?iteľ aikida a iaida Stefan Stenudd a zostavil ho ako "výuku pou?ívania me?a spôsobom aiki".
Prelo?ený internetový manuál obsahuje série fotiek zostáv a detailný popis cvi?enia, ale aj zaujímavé poznámky k princípom bojových umení.


POZOR: Vy?la nová kniha o aikide
(3. december 2002)  Vo vydavateľstve CAD Press práve vy?la kniha "Aikidó - Pr?vodce pro ?áky a u?itele" od Zdenka Reguliho.
Kniha má 220 strán a 450 fotografií a je zameraná na systematické vysvetlenie základných techník aikida. Ka?dú techniku zachytáva séria fotografií, pri ktorých je popis kľú?ových momentov techniky.
?al?ie podrobnosti o knihe a uká?ky z nej nájdete na stránkach vydavateľstva CAD Press.


MATERIÁLY: Základné techniky
(25. november 2002)  V tomto dokumente nájdete obrázky 19-tich základných techník aikida. Pri technikách je uvedený preklad ich názvu a stru?ný popis ich vykonávania.


FOTOALBUM: Letná ?kola Stefana Stenudda
(16. september 2002)  S malým oneskorením uverej?ujeme niekoľko fotiek z letnej ?koly Stefana Stenuda, ktorá sa konala v júli v Martine.


?ALŠIE MATERIÁLY:
VIDEOKLIPY: Joel Roche
SSPA: Podklady pre skú?ky
Interview so Stefanom Stenuddom
Interview s Morihirom Saitom
T?i v?eobsahující techniky
S.Pranin: Morihei Ue?iba a Ki?omaru Ue?iba
Z.Reguli: Pohľad aikidó na cvi?enie oslabených
T.K.?iba: Výber partnerov
Materiály: Aikidó ?labikár

?ALŠIE LINKY:
Online knihy o budó


 
SEMINÁRE
 
VLOŽTE NOVÝ SEMINÁR
 
Meno:

Heslo:

 
[PRIHLÁSTE SA!]
 
[ZAREGISTRUJTE SA!]
[INFORMÁCIE]
MAILROBOT
 
PRIHÁSTE SA NA MAILROBOTA
 
[PRIHLÁSTE SA!]
[INFORMÁCIE]
 
Po prihlásení vám budú mailom pravidelne chodiť informácie o aktuálnych seminároch.
 
LINKY
 
DOPORU?UJEME:
?FAi
 
Spriatelená aikidó organizácia v ?echách.

PRIDAJTE...
 
PRIDAJTE
NAŠU STRÁNKU
MEDZI SVOJE
OB?ÚBENÉ

 
DOPORU?TE
 
DOPORU?TE
NAŠU STRÁNKU
PRIATE?OM
 
adresa
vá?ho priateľa:

va?e meno:

 
[POSLAŤ MAIL!]
 

[DOMOV]    [AIKIDÓ]    [SSPA]    [KLUBY]    [SEMINÁRE]    [MATERIÁLY]    [PROJEKTY]
[LINKY]    [E-MAIL]    [O STRÁNKE]

Autorské práva 1999-2024 Martin Švihla
Všetky práva vyhradené