Martin Švihla a Andrea Novická
 
Aikidó šlabikár
(pre najmladších študentov aikida a ich rodičov)

[STIAHNITE SI SLOVENSKÚ VERZIU KNIŽKY "AIKIDÓ ŠLABIKÁR"]
[STIAHNITE SI ČESKÚ VERZIU KNIŽKY "AIKIDÓ SLABIKÁŘ"]
 
aikidó šlabikár / aikidó slabikář
 
Táto útla knižka bola vytvorená pre deti. Obsahuje úplne najzákladnejšie informácie o aikide, samozrejme napísané jazykom vhodným pre deti. Najmladší cvičenci, ale aj ich rodičia, sa z nej môžu dozvedieť o histórii vzniku aikida, o pravidlách správania sa v dodžo, základnú japonskú terminológiu a počítanie a podobne. Pre spestrenie sú súčasťou knižky tematické ilustrácie a obrázky techník.
 
Martin Švihla a Andrea Novická
Aikidó šlabikár

slovenská/česká mutácia, formát PDF
900 kB, 20 strán A5
 
Šlabikár vznikol na jar 1999 a šíril sa v kluboch SSPA. V snahe sprístupniť túto knižku širšiemu okruhu aikidistov, previedli sme ju v lete 2001 do formátu PDF, aby sa mohla šíriť prostredníctvom internetu. Zároveň sme vytvorili českú verziu, aby bola použiteľná aj v českých a moravských kluboch.
 
PDF dokument obsahuje 10 strán formátu A4. Tieto strany treba vytlačiť (najlepšie kvalitnou tlačiarňou) obojstranne na papier tak, aby po ich preložení na polovicu a zopnutí spinkami v strede vznikla 20 stránková knižka formátu A5. Samozrejme, stránky by mali nasledovať podľa očíslovaného poradia:).
Vytlačené listy môžte kopírovať a celé zospinkované knižky potom rozdávať deťom vo svojom dodžo.
 
Šlabikár je voľne šíriteľný, pokiaľ tak nebude činené za účelom zisku. Šlabikár sa NESMIE predávať! Ak ho chcete ďalej publikovať (napríklad na iných stránkach), dajte nám o tom rozhodne vedieť na náš e-mail.
Zachovajte ale prosím pôvodnú podobu šlabikára.
 
[STIAHNITE SI SLOVENSKÚ VERZIU KNIŽKY "AIKIDÓ ŠLABIKÁR"]
[STIAHNITE SI ČESKÚ VERZIU KNIŽKY "AIKIDÓ SLABIKÁŘ"]