Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVENSKÁ   SPOLOČNOSŤ   PRIATEĽOV   AIKIDÓ

      oficiálna stránka  english version
DOMOV     
AIKIDÓ     
SSPA     
databanky   
KLUBY     
SEMINÁRE     
MATERIÁLY     
PROJEKTY     
LINKY     
ostatné   
E-MAIL     
O STRÁNKE     
aikidó mail robot

Čo je Aikidó Mail Robot?
Prihlásenie na Mail Robota
Zmena nastavenia vášho konta na Mail Robotovi
Príkazy Mail Robota


Čo je Aikidó Mail Robot?
Aikido Mail Robot je internetová služba, ktorú poskytuje SSPA. Tento robot posiela prihláseným členom maily s aktuálnymi informáciami o seminároch a iných aikidó akciách na Slovensku a v blízkom okolí.
Ak sa chcete na robota prihlásiť, pozrite sa na informácie v nasledujúcom odstavci. Ak chcete prostredníctvom AikiRobota spropagovať svoju akciu, pošlite informácie o nej správcovi Aikidó Mail Robota.
 

Prihlásenie na Mail Robota
Prihlásiť sa na Aikido Mail Robota sa môže každý, kto má e-mail. Prihlásenie je jednoduché. Do nasledujúceho okienka napíšte svoju e-mailovú adresu a potvrďte tlačidlom.
 
Za niekoľko minút by ste mali do schránky, z ktorej ste sa prihlásili, dostať potvrdenie o prihlásení a výpis príkazov robota.
 
(Poznámka: Na robota sa dá prihlásiť aj ručne, pokiaľ zo svojho konta pošlete mail na adresu aikirobot@sspa.sk a do kolónky SUBJECT napíšete veľkými písmenami príkaz ADDUSER.)
 

Zmena nastavenia vášho konta na Mail Robotovi
Pokiaľ chcete zmeniť nastavenia vášho konta na Aikidó Mail Robotovi, prihláste sa vašou e-mailovou adresou a heslom.
E-mail:
Heslo:
(Ak ste zabudli vaše heslo, pošlite email na robot@sspa.sk so subjectom INFO.)

Príkazy Mail Robota
(príkaz zapíšte pri posielaní mailu do SUBJECT)
 
ADDUSER - pridá vašu adresu do zoznamu prihlásených
DELUSER - zmaže vašu adresu zo zoznamu prihlásených
INFO - informácie o vašom konte
HELP - pošle tento help na vašu adresu
 

[DOMOV]    [AIKIDÓ]    [SSPA]    [KLUBY]    [SEMINÁRE]    [MATERIÁLY]    [PROJEKTY]
[LINKY]    [E-MAIL]    [O STRÁNKE]

Autorské práva 1999-2024 Martin Švihla
Všetky práva vyhradené