Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
LINKS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
Zakladateľ aikidó
o-sensei Morihei Uešiba

Morihei Uešiba (portrét)

Morihei Uešiba sa narodil 14. decembra 1883 v Tanabe, provincia Kii. V svojich 17-tich rokoch odišiel do Tokia, kde si otvoril malý obchod. V tom čase (1901) začal študovať bojové umenia - Kito ryu džudžucu a šermiarsku školu Šinkage ryu. Po roku sa pre chorobu vrátil domov, v roku 1903 sa oženil a vzápätí vstúpil do armády, kde študoval boj s bodákom (džúken džucu). Počas Rusko - Japonskej vojny bol nasadený na Mandžuský front. Po prepustení z armády sa vrátil do rodného Tanabe a pokračoval v štúdiu bojových umení, v roku 1908 získal certifikát Yagyu ryu džudžucu.
V tomto čase sa aktívne zapájal do verejného života a toto vyvrcholilo v roku 1911, kedy odchádza Morihei Uešiba na čele osadníkov založiť kolóniu Širataki na neosídlené Hokaido. Po rokoch nepriazne osudu aj vďaka zakladateľovej usilovnosti začalo Širataki prosperovať.

Roku 1915 sa na Hokaide stretol Morihei Uešiba so Sokaku Takedom, majstrom Daito ryu aikidžucu. Toto stretnutie malo pre ďalšie smerovanie zásadný význam, pretože Daito ryu je považované za štýl, ktorý najviac ovplyvnil technickú stránku aikidó. Takeda prijal Uešibu za svojho žiaka a s prestávkami ho navštevoval a učil do 30-tich rokov.

V roku 1919 dostal Uešiba správu o ťažkej chorobe svojho otca. Zanechal všetok svoj majetok Takedovi a odcestoval aj s rodinou do Tansbe. Cestou sa však dopočul o kazateľovi Onisaburo Degučim, charizmatickom vodcovi nového náboženstva Omoto Kyo. Navštívil Ayabe, kde mala sekta hlavné sídlo a s Degučim sa modlil za otcove uzdravenie. Po návrate domov však našiel otca po smrti. Po krátkom pobyte doma znovu odišiel do Ayabe. Tu zakladá svoje prvé vlastné dodžo a vyučuje umenie, ktoré nazval Uešiba ryu aikidžucu. Zároveň pracuje na rozvoji osady a intenzívne študuje Degučiho náboženstvo. V roku 1922 ho na päť mesiacov navštívil Sokaku Takeda a udelil mu Kyoju Dairi - učiteľský certifikát Daito ryu.

V roku 1924 odišiel Uešiba s Degučim do Mongolska so zámerom vytvoriť utopickú komunitu. Výprava skončila neúspechom a jej účastníci o vlások unikajú poprave. Po návrate, v roku 1925 zažil zakladateľ po jednom šermiarskom súboji silnú duchovnú skúsenosť a, ako tvrdil, pochopil pravú podstatu budó:

Kaligrafia - Ai Ki Dó

Porozumel som - budo nie je zrazením protivníka našou silou, tým menej to je nástroj na smerovanie sveta do deštrukcie pomocou rúk. Pravé budo znamená pochopiť ducha vesmíru, udržať mier vo svete, správne produkovať, ochraňovať a kultivovať všetky bytosti prírody. Trénovanie budo znamená brať božiu lásku, ktorá správne produkuje, ochraňuje a kultivuje všetky veci v prírode, prispôsobovať sa a zužitkovať ju v našom duchu a tele.


Krátko nato bola sekta Omoto kyu z politických dôvodov zrušná a zakladateľ uniká prenasledovaniu len vďaka svojim konexiám na vysokých vládnych miestach. Tieto styky využíva aj v 1927, keď sa s rodinou presťahoval do Tokia. Tu zakladá dočasné dodžo (1928) a neskôr (1931) dodžo Kobukan. Zároveň zmenil názov umenia na Aiki budó. V novom dodžo študovalo mnoho žiakov, ktorí sa neskôr stali vedúcimi osobnosťami aikidó. Uešiba zakladá Sen'yokai (spoločnosť pre pozdvihnutie budó), vydáva knihy, natáča film a poskytuje ukážky.

Všetky tieto aktivity prerušila druhá svetová vojna. Zakladateľ odmietol výchovou bojovníkov spolupracovať na masovom vraždení a tak v roku 1942 zatvoril dodžo Morihei Uešiba v pozdných rokoch svojho životaa odišiel na vidiek do Iwamy. V tejto súvislosti zmenil názov umenia na aikidó, čím prerušil všetky spojenia s prostriedkami určenýni na zabíjanie. V Iwame sa venoval farmárčeniu a vybudoval usadlosť so šintoistickou svätyňou a s dodžom.

Po vojne sa činnosť tokijského dodžo obnovila až v roku 1949 a rozmach aikidó sa mohol začať. Vtedy už 65 ročný Uešiba odovzdal organizačné záležitosti do rúk svojho syna Kišomaru Uešibu, stále však neúnavne cvičil, viedol hodiny a robil ukážky. Posledné verejné ukážky aikidó predvádzal v januári 1969, len tri mesiac pred svojou smrťou.
Zakladateľ aikidó O-sensei Morihei Uešiba zomrel 26. apríla 1969.


[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [LINKS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2024 Martin Švihla
All rights reserved