Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
LINKS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
História aikidó
na Slovensku

Začalo sa to na jeseň v roku 1989, keď do Bratislavy prišiel R. Varszegy z Maďarska. Po pár mesiacoch sa na Slovensku upravila politická situácia a spoločnosť začala byť prajnejšia pre nové myšlienky. Z prvých cvičencov sa vyprofilovali učitelia a vedúci rôznych organizácií. Michal Holénia založil Združenie aikido Slovakia, Štefan Kurilla Nadáciu aikidó, Ferdinand Čuperka vstúpil do Československej fedarácie aikido, Ladislav Ogurčák vytvoril na východnom Slovensku sieť nezávislých dódžó. Na Slovensko začali prúdiť informácie a to hneď z niekoľkých strán. Z Maďarska, Rakúska, Čiech, Francúzska.

V Čechách bola v tom čase situácia prajnejšia na pozvanie FTVS UK pricestoval v roku 1986 do Prahy G. Veneri a udelil prvé technické stupne. V roku 1991 bola na podnet Daniela Vaillanta založená Československá federácia aikidó, ktorá mala však väčší význam v Čechách, ako na Slovensku. Po rozdelení Československa v r. 1993 sa na Slovensku vytvorila Slovenská asociácia aikidó ako priamy nástupca ČsFAi na Slovensku. Jej smerovanie bolo však odlišné od smerovania novej Českej federácie aikidó. SAA sa za úzkej spolupráce s Českou asociáciou aikidó orientovala na šihana M. Ikedu zo Švajčiarska, ČFAi na národný systém podľa francúzskeho vzoru pod vedením šihana F. Noela. V roku 1994 do ČFAi vstúpilo martinské Shotai dojo, ktoré viedol Zdenko Reguli. Napriek paradoxu, že účinkovalo v českej organizácii, boli tu vytvorené najlepšie podmienky. Odrazilo sa to i na vstupe ďalších slovenských dódžó spolupracujúcich so Shotai do ČFAi.

V roku 1994 vznikla Slovenská národná federácia aikido, ako nástupnická organizácia po Nadácii aikido. SNFA sa orientuje na Iwama ryu. Ferdinand Čuperka po odchode z SAA (1995) vytvoril Slovenský zväz aikido. Združenie aikido Slovakia naďalej pracuje v technickej línii šihana N. Tamuru. Na východnom Slovensku existuje viacero neorganizovaných dódžó. Sústredení sú však okolo osobnosti L. Ogurčáka.

Postupne vykryštalizovala myšlienka založiť na Slovensku organizáciu s podobnými kontaktmi na šihana Noela ako ČFAi. Táto organizačná zmena sa uskutočnila na jeseň 1998 založením Slovenskej spoločnosti priateľov aikidó.

Desaťročie cvičenia aikidó na Slovensku sme si pripomenuli 13. - 14. 11. 1999. Na pôde TJ Sokol, práve tak ako pred desiatimi rokmi, sa stretli s R. Varszegim členovia slovenských organizácií aikidó. Po desaťročí akidó mohli všetci zhodne skonštatovať, že aikidó má na Slovensku pevné korene. Cvičí sa vo všetkých kútoch krajiny, držiteľov majstrovských stupňov je viac ako päťdesiat. Pokračuje sa vo vzdelávaní trénerov. Na Slovensko prichádzajú zahraniční učitelia, šihanov nevynímajúc.

Dejiny sa nedajú zastaviť. Včera už bola minulosť a my sa musíme snažiť ísť v našom aikidó neustále vpred tak, aby sme spoločne mohli písať budúcnosť v pohyboch na tatami.


[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [LINKS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2024 Martin Švihla
All rights reserved