Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVENSKÁ   SPOLOČNOSŤ   PRIATEĽOV   AIKIDÓ

      oficiálna stránka  english version
DOMOV     
AIKIDÓ     
SSPA     
databanky   
KLUBY     
SEMINÁRE     
MATERIÁLY     
PROJEKTY     
FOTOALBUM     
LINKY     
služby   
FÓRUM     
MAILROBOT     
RSS     
ostatné   
E-MAIL     
ŠTRUKTÚRA     
O STRÁNKE     
semináre (foto: Tomáš Redlinger) semináre

Na tejto stránke nájdete aktuálny kalendár seminárov a školení SSPA (su označené modrou farbou), ale aj iných organizácií. Tu môžte aj vložiť nový seminár.


[VYTLAČTE SI TENTO ZOZNAM]  [VLOŽTE SEMINÁR]
Parametre zobrazovania
začať od? koľko mesiacov? ktorý rok?

APRIL 2019

Seminár aikidó (SSPA)
Jan Mareš (5. dan CFAI)
05.04.2019 - 06.04.2019
Považská Bystrica, SR
kontakt: 0949760761
pozn.: V piatok je koncert tibet.mís, v sobotu cvičíme.
[ZOBRAZ PODROBNOSTI]
[UPRAV]
[ZMAŽ]

5.4.2019 - 6.4.2019
Považská Bystrica, Slovensko
[ WWW.CFAI.CZ]

12.4.2019 - 14.4.2019
Praha 2, Česká republika
[ WWW.CFAI.CZ]

10 hodinovka, Seminár aikidó (SSPA)
Rôzni učitelia
13.04.2019 - 13.04.2019
Tvrdošín, SR
kontakt: 0905400035
pozn.: potvrdenie dátumu čoskoro
[ZOBRAZ PODROBNOSTI]
[UPRAV]
[ZMAŽ]

18.4.2019 - 20.4.2019

[ WWW.CFAI.CZ]

Seminár aikidó (SSPA)
Zdenko Reguli (6. dan aikikai)
27.04.2019 - 27.04.2019
Trenčín, SR
kontakt: +421904178987
pozn.: V sobotu skusky na kyu
[ZOBRAZ PODROBNOSTI]
[UPRAV]
[ZMAŽ]

MÁJ 2019

Seminár aikidó (SSPA)
Dušan Dreisig (6. dan aikikai)
04.05.2019 - 04.05.2019
Martin, SR
kontakt: 0905793225, dusan.dreisig@gmail.com
[ZOBRAZ PODROBNOSTI]
[UPRAV]
[ZMAŽ]

4.5.2019 - 5.5.2019

[ WWW.CFAI.CZ]

10.5.2019 - 12.5.2019
Praha 2, Česká republika
[ WWW.CFAI.CZ]

17.5.2019 - 19.5.2019

[ WWW.CFAI.CZ]

18.5.2019 - 19.5.2019

[ WWW.CFAI.CZ]

Seminár aikidó (SSPA)
Dušan Dreisig (6. dan aikikai)
25.05.2019 - 25.05.2019
Poprad, SR
kontakt: 0905 160 125
pozn.: SEMINÁR ZAMERANÝ NA ZBRANE - BOKKEN,JO + SKÚŠKY
[ZOBRAZ PODROBNOSTI]
[UPRAV]
[ZMAŽ]

25.5.2019 - 26.5.2019
Boskovice, Česká republika
[ WWW.CFAI.CZ]

JÚN 2019

8.6.2019 - 9.6.2019
Praha 2, Česká republika
[ WWW.CFAI.CZ]

15.6.2019 - 16.6.2019
Praha 8 - Karlín, Česká republika
[ WWW.CFAI.CZ]

Seminár aikidó (SSPA)
REGULI Zdenko (6. dan AIKIKAI)
21.06.2019 - 23.06.2019
Košice, SR
kontakt: 0908469877
[ZOBRAZ PODROBNOSTI]
[UPRAV]
[ZMAŽ]

Seminár aikidó (SSPA)
Martin Mlynár (6. dan AIKIKAI)
22.06.2019 - 22.06.2019
Tvrdošín, SR
kontakt: 0905400035
pozn.: + skúšky na kyu
[ZOBRAZ PODROBNOSTI]
[UPRAV]
[ZMAŽ]

[DOMOV]    [AIKIDÓ]    [SSPA]    [KLUBY]    [SEMINÁRE]    [MATERIÁLY]    [PROJEKTY]
[FOTOALBUM]    [LINKY]    [FÓRUM]    [MAILROBOT]    [RSS]    [E-MAIL]    [ŠTRUKTÚRA]    [O STRÁNKE]

Autorské práva 1999-2019 Martin Švihla
Všetky práva vyhradené