Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVENSKÁ   SPOLOČNOSŤ   PRIATEĽOV   AIKIDÓ

      oficiálna stránka  english version
DOMOV     
AIKIDÓ     
SSPA     
databanky   
KLUBY     
SEMINÁRE     
MATERIÁLY     
PROJEKTY     
FOTOALBUM     
LINKY     
služby   
FÓRUM     
MAILROBOT     
RSS     
ostatné   
E-MAIL     
ŠTRUKTÚRA     
O STRÁNKE     
semináre (foto: Tomáš Redlinger) semináre

Na tejto stránke nájdete aktuálny kalendár seminárov a školení SSPA (su označené modrou farbou), ale aj iných organizácií. Tu môžte aj vložiť nový seminár.


[VYTLAČTE SI TENTO ZOZNAM]  [VLOŽTE SEMINÁR]
Parametre zobrazovania
začať od? koľko mesiacov? ktorý rok?

APRIL 2020

Seminár aikidó (SSPA)
Dušan Dreisig (6. dan aikikai)
25.04.2020 - 25.04.2020
Martin, SR
kontakt: 0905793225
pozn.: Tanto dori
[ZOBRAZ PODROBNOSTI]
[UPRAV]
[ZMAŽ]

MÁJ 2020

Seminár aikidó (SSPA)
Dušan Dreisig (6. dan aikikai)
16.05.2020 - 16.05.2020
Poprad, SR
kontakt:
pozn.: doniesť zbrane, skúšky na KYU
[ZOBRAZ PODROBNOSTI]
[UPRAV]
[ZMAŽ]

Seminár aikidó (SSPA)
Martin Mlynár (6. dan AIKIKAI)
30.05.2020 - 30.05.2020
Tvrdošín, SR
kontakt: 0905400035
pozn.: + skúšky na kyu
[ZOBRAZ PODROBNOSTI]
[UPRAV]
[ZMAŽ]

JÚN 2020

Seminár aikidó (SSPA)
Zdenko REGULI (6. dan Aikikai)
05.06.2020 - 07.06.2020
Košice, SVK
kontakt: 00421908469877
[ZOBRAZ PODROBNOSTI]
[UPRAV]
[ZMAŽ]

[DOMOV]    [AIKIDÓ]    [SSPA]    [KLUBY]    [SEMINÁRE]    [MATERIÁLY]    [PROJEKTY]
[FOTOALBUM]    [LINKY]    [FÓRUM]    [MAILROBOT]    [RSS]    [E-MAIL]    [ŠTRUKTÚRA]    [O STRÁNKE]

Autorské práva 1999-2020 Martin Švihla
Všetky práva vyhradené