SSPA a Dojo Shotai Martin
invite(s) you to
aikido seminar
with

Dušan Dreisig
( 6. dan Aikikai, SR )
02.07.2021 - 04.07.2021
Martin, SR

WHERE:
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Malá hora 4a, Martin, Martin, SR
SCHEDULE:
PRICES:
WEAPONS:
no weapons necassary
ACCOMMODATION:
Andrea Šimková
referentka pre ubytovanie
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Vysokoškolský internát a jedáleň
L. Novomeského 7, 036 01 Martin
+421 43 2633 503
andrea.simkova@uniba.sk
www.jfmed.uniba.sk
CONTACT:
0905793225, dusan.dreisig@gmail.com
NOTE:
V sobotu skúšky na kyu.

Visit www.sspa.sk
Printed 25. july 2021
Informations given by: Dušan Dreisig