Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website  slovenská verzia
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
PHOTOALBUM     
LINKS     
services   
MESSAGES     
MAILROBOT     
RSS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
[PRINT THIS INFO!]
SSPA a Dojo Shotai Martin
invite(s) you to
aikido summer school
with

Zdenko Reguli
( 6. dan Aikikai, ČR )
Dušan Dreisig
( 6. dan Aikikai, SR )
22.08.2022 - 28.08.2022
Martin, SR

WHERE:
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Malá hora 4a, Martin, Martin, SR
SCHEDULE:
Pondelok až nedeľa:
10:00 - 12:00
19:00 - 21:00
V sobotu skúšky na dany aikiai.
PRICES:
Celý seminár 60€
Piatok,sobota nedeľa 30€
Jeden deň 15€.
WEAPONS:
jo, bokken and tanto
ACCOMMODATION:
Andrea Šimková

referentka pre ubytovanie

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Vysokoškolský internát a jedáleň

L. Novomeského 7, 036 01 Martin

+421 43 2633 503

andrea.simkova@uniba.sk

www.jfmed.uniba.sk
CONTACT:
dusan.dreisig@gmail.com, 0905 793 225
NOTE:
Skúšky na dany aikikai

information given by: Dušan Dreisig

[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [FOTOALBUM]
[LINKS]    [MESSAGES]    [MAILROBOT]    [RSS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2022 Martin Švihla
All rights reserved