Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website  slovenská verzia
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
PHOTOALBUM     
LINKS     
services   
MESSAGES     
MAILROBOT     
RSS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
[PRINT THIS INFO!]
SSPA a Dojo Shotai Martin
invite(s) you to
aikido seminar
with

Dušan Dreisig
( 6. dan Aikikai, SR )
02.07.2021 - 04.07.2021
Martin, SR

WHERE:
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Malá hora 4a, Martin, Martin, SR
SCHEDULE:
Piatok, sobota:
10:00 - 12:00
19:00 - 21:00
Nedeľa:
10:00 - 12:00
Druhý tréning podľa dohody...
PRICES:
Celý seminár 30 €
Jeden deň 15 €
Dva dni 25 €
WEAPONS:
no weapons necessary
ACCOMMODATION:
Andrea Šimková
referentka pre ubytovanie
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Vysokoškolský internát a jedáleň
L. Novomeského 7, 036 01 Martin
+421 43 2633 503
andrea.simkova@uniba.sk
www.jfmed.uniba.sk
CONTACT:
0905793225, dusan.dreisig@gmail.com

information given by: Dušan Dreisig

[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [FOTOALBUM]
[LINKS]    [MESSAGES]    [MAILROBOT]    [RSS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2021 Martin Švihla
All rights reserved