Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website  slovenská verzia
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
PHOTOALBUM     
LINKS     
services   
MESSAGES     
MAILROBOT     
RSS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
[PRINT THIS INFO!]
SSPA a Dojo Shotai Martin
invite(s) you to
summer school aikido
with

Zdenko Reguli
( 6. dan aikikai, ČR )
Dušan Dreisig
( 6. dan aikikai, SR )
24.08.2020 - 30.08.2020
Martin, SR

WHERE:
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Malá hora 4a, Martin, Martin, SR
SCHEDULE:
Pondelok - sobota
9:30 - 12:00
19:00 - 20:30
Nedeľa
9:30 - 12:00
Druhý tréning podľa vzájomnej dohody.
PRICES:
Celý seminár 60 €.
Jeden deň 20 €.
Piatok, sobota, nedeľa 40 €.
WEAPONS:
jo, bokken and tanto
ACCOMMODATION:
V izbách nad telocvičňou alebo v telocvični alebo na internáte LF cca 200m. https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/vysokoskolsky-internat-a-jedalen/ubytovanie/
CONTACT:
0905793225, dusan.dreisig@gmail.com
dusan.dreisig@gmail.com

0905 793 225
NOTE:
Skúšky na dany aikikai v sobotu!
Ohľadom ubytovania ma kľudne kontaktujte
0905 793 225

information given by: Dušan Dreisig

[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [FOTOALBUM]
[LINKS]    [MESSAGES]    [MAILROBOT]    [RSS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2023 Martin Švihla
All rights reserved