Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
PHOTOALBUM     
LINKS     
services   
MESSAGES     
MAILROBOT     
RSS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
Kontakt na SSPA

Dolu sú uvedené oficiálne kontakty na SSPA. Ak sa chcete s nami spojiť elektronicky, napíšte nám e-mail.


 
adresa:
Slovenská spoločnosť priateľov AIKIDÓ
Limbova 21
974 09 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 35983469
DIČ: 2021622240
 
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, Banská Bystrica
číslo účtu: 0300515452/0900
IBAN: SK8409000000000300515452
 

[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [FOTOALBUM]
[LINKS]    [MESSAGES]    [MAILROBOT]    [RSS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2021 Martin Švihla
All rights reserved