Logo SSPA    S S P A


 

 

 SLOVAK  AIKIDO   FRIENDS  SOCIETY

      official website
HOME     
AIKIDO     
SSPA     
databanks   
SEMINARS     
PHOTOALBUM     
LINKS     
services   
MESSAGES     
MAILROBOT     
RSS     
others   
E-MAIL     
ABOUT SITE     
KOLÉGIUM DANOV SSPA

Kolégium danov (skrátene KD SSPA) je zhromaždením členov SSPA s technickým stupňom vyšším ako 1. dan aikikai. Jeho úlohy sú technického charakteru (návrh a schválenie technického poriadku, menovanie skúšobných komisárov, vypracovanie kalendára seminárov a pod.). Hlavou kolégia danov je volený prezident kolégia danov.
V nasledujúcom zozname sú všetci držiteli stupňa dan v SSPA s ich trénerskou triedou.

Rokudan (6. dan)
Dušan Dreisig (prezident KD SSPA) tréner 2. triedy
Martin Mlynár (prezident SSPA)
Zdenko Reguli tréner 1. triedy

Godan (5. dan)
Richard Kapustík

Jondan (4. dan)
Ivan Púček tréner 2. triedy
Tomáš Švec tréner 2. triedy
Radoslav Tmák tréner 3. triedy

Sandan (3. dan)
Ľubomír Hanko
Miroslav Hudák
Marek Kadrliak
Ján Lajmon tréner 3. triedy
Michal Leštinský
Peter Marko
Marián Paulenka
Iveta Sudorová tréner 1. triedy
Imrich Szolik tréner 2. triedy
Richard Šuška
Theodora Švejdová
Michal Švihla
Martin Vaško

Nidan (2. dan)
Anton Dudaško
Ján Dudaško
Peter Ďurdík
Zuzana Gajdošová tréner 3. triedy
Tomáš Jankovič
Viktor Jurdič
Ľubica Kosorinská
Václav Krýsl
Jozef Mičák
Peter Natafaluši
Ľubomír Pénzeš
Peter Pindjak
Jaroslav Socha

Šodan (1. dan)
Jaoroslav Bičár
Róbert Britaňák
Richard Doležal
Zdenka Dudašková
Martin Fritz
Ivan Halahovets
Pavol Iskra
Anna Janovcová
Mauna Kameneff
Miriam Kollárová
Tomáš Kraus
Róbert Lauff tréner 3. triedy
Andrej Lipták
Matej Lipták
Ján Nagy-Pál
Jozef Ostrolucký
Marián Petróci
Andrej Poláček tréner 1. triedy
Daniela Sochova
Radomír Szabo
Ján Šimo
Mária Šimočková tréner 3. triedy
Juraj Šoltés
Alžbeta Tisovská
Ladislav Žila tréner 3. triedy


Ak nájdete v zozname nezrovnalosti, prosím kontaktujte prezidenta KD SSPA.
[HOME]    [AIKIDO]    [SSPA]    [SEMINARS]    [FOTOALBUM]
[LINKS]    [MESSAGES]    [MAILROBOT]    [RSS]    [E-MAIL]    [ABOUT SITE]

Copyright 1999-2021 Martin Švihla
All rights reserved