Seiširo Endo: Úvahy

Spájanie nespojiteľného

Zakladateľ aikida Morihei Uešiba povedal: "Najskrytejšie tajomstvo Aikida je zbaviť sa vlastného zlého ducha, zjednotiť sa s prácou vesmíru a dostať sa s ním do harmónie. Srdce vesmíru je všadeprítomná nesmierna láska. Každé bojové umenie, ktoré sa nedokáže zjednotiť s vesmírom je deštruktívne a nie je pravým budó. Pravé budó znamená cestu lásky. Jeho cieľom nie je bojovať a ničiť, ale chrániť a podporovať život. To je cesta lásky, tvoriť a chrániť."

Cvičíme aikidó každý deň, presvedčení o tom, že budó je cesta k dosiahnutiu silnej, absolútnej osobnosti prostredníctvom boja a pokorenia ostatných. Avšak zakladateľ nás žiada, aby sme sa zjednotili so srdcom vesmíru a naučili sa spolužitiu medzi nami a ostatnými. Ničivé budó popierania ostatných a budó vzájomnej spolupráce. Ako môžeme spojiť tieto dva protichodné koncepty?

Cvičil som techniky celou svojou silou prvých desať rokov odkedy som začal s aikidom. No začal som pochybovať o prínose takejto práce a keď som dosiahol vek 30 rokov, začal som cvičiť veľmi mäkko, snažiac sa odstrániť silu z hornej časti svojho tela. Zistil som, že toto odstránenie sily z hornej časti tela je dôležité pre uľahčenie jemného cvičenia. Takže som odhodil svoj sebecký prístup, ktorý si zakladal na sile a pokúsil som sa zamerať všetku svoju ki na môjho partnera.

Krátko potom ako som zmenil svoje cvičenie som zistil, že technika existuje vo vzťahu medzi mojím partnerom a mnou. A úplnou koncentráciou na tento vzťah som zažil pocit niečoho veľmi pekného, aj keď len na moment. Bol to stav, keď všetko uvedodomenie zmizlo a ja som akoby jazdil na veľkej vlne. V tomto stave som podvedome veľmi dobre cítil partnerove pohyby a v zhode s nimi som sa sám mohol prirodzene pohybovať. Naviac som zistil, že som vždy optimistický, pozitívny a že sa mi dobre darí. Cítil som sa plný energie, ktorá vždy pulzovala v mojom partnerovi. Tým, že som sa nezameriaval na seba, ale naopak na svojho partnera, zažil som pocit, že partner a ja sa pohybujeme spolu ako jeden.

Zakladateľ aikida ukázal jeden zo spôsobov cvičenia aikida keď povedal: "Želal by som si, aby vážni študenti aikida pozorovali skutočný stav vesmíru a tým sa prebudili. Takto prebudení aby rýchlo konali a po čine okamžite o sebe premietali. Chcel by som, aby ste sa takto deň po dni zlepšovali. Ak sa pozriete na prúd horského potoka, môžete sa z plynutia vody medzi skalami a ohýbania stromov vo vetre naučiť niečo o neustálych zmenách vo vašom tele." Toto vás možno dovedie k prehodnoteniu vášho vlastného spôsobu konania. A ak sa pokúsite nebyť tak zameraný na seba, uvidíte vzťah s vaším partnerom. Takýmto spôsobom, študovaním slov Zakladateľa a jeho predchodcov, sa ja snažím čo najviac odmietať svoje myšlienky, a usilujem sa pohybovať mäkko, cítiť partnerovu ki a zjednotiť ju so svojou ki. A verím, že jedného dňa budem schopný cvičiť aikidó "vzájomnej spolupráce" tak ako ho popísal Zakladateľ.

jún 1999


predchádzajúca časť / obsah / nasledujúca časť