Seiširo Endo: Úvahy

Šú-Ha-Ri

Študenti aikida si musia osvojiť niektoré základné pohyby ešte pred tým ako začnú cvičiť samotné aikidó. Z tohto dôvodu sa rovnaké základné pohyby neustále opakujú takmer v každom aikidó dódžó.

Dovoľte mi citovať z knihy "Kata (Formy)" od Rjó Minamota a pozrime sa na proces, ktorým zdokonaľujeme "formy".

Existuje koncept "Šú (zotrvávanie), Ha (oprosťovanie), Ri (sloboda)", ktorý popisuje vzťah človeka k "forme" v rôznych štádiách jeho tréningu.
Šú je proces, v ktorom presne nasledujeme formy a snažíme sa zvládnuť základy umenia. Je to takpovediac úroveň učenia sa.
V minulosti naši predchodcovia vynaložili veľké úsilie a vytvorili formy, takže je prirodzené ich nasledovať. Je nevyhnutné aby sme vzali tieto hotové cvičenia a použili ich.

Aj keď "formy" sú krásne, určite je v nich niečo, čo nebude vyhovovať každému. Nemôže to byť inak, pretože každú formu vyvinul niekto, kto sa od nás odlišoval svojimi vlastnosťami, telesnými dispozíciami a životnými skúsenosťami.
Keď sa teda ponárame hlbšie do štúdia foriem, prirodzene vzvstávajú ťažkosti. V tomto okamihu by sme sa mali pokúsiť oprostiť sa od "formy", rozbiť formy, ktoré sme si osvojili. To je úroveň "Ha". Každopádne, "Ha" nie je dlhodobá záležitosť, pretože takáto práca nie je podporovaná tvorivým duchom.
Čím viac sa od foriem odpútavame, tým viac pociťujeme prázdnotu. Keď porušujeme formy, cítime sa byť nimi chytený. A chceme sa z tohto zajatia oslobodiť, želáme si cvičiť so skutočne slobodnou mysľou.
Ak dosiahneme tohto stavu, dostali sme sa do štádia "Ri".

Ri je úroveň tvorenia nových foriem, ak na to dozrel čas. Tu študent už zabudol na formy a cvičí to, čo vo formách nie je.

Počet cvičencov aikida z roka na rok stúpa a rovnako je viac a viac tých, ktorí pokračujú v štúdiu aikida. Kým začiatočníci sú jasne na úrovni "Šú", ako je to s tými, čo sa venujú aikidu dlhšiu dobu? Kam by sa mali zaradiť?
"Šú" je príliš dôverčivé a je v ňom tendencia upadnúť do bezvýznamných názvov. "Ha", ktoré je bezstarostné, môže byť príčinou zmätkov. A "Ri" je nerozvážne, nemôžete sa zbaviť obáv.

november 1998


predchádzajúca časť / obsah / nasledujúca časť