Seiširo Endo: Úvahy

Cvičte základy, buďte slobodní ako príroda

Aikidó sa začalo dostávať medzi ľudí pred 50-timi rokmi v Japonsku a za posledných 35 rokov sa rozšírilo po celom svete. Dnes je popularita aikida zjavná. Hombu dodžo uznalo národné organizácie vo viac ako 70 krajinách a aikidó sa stáva známym aj v krajinách, kde ešte nebolo oficiálne uznané. Ako sa aikidó rozširuje a počet študentov stále stúpa, niekedy premýšľam, o aké cvičenie by sme sa mali snažiť.

Myslím si, že cvičíme, aby sme dosiahli dynamického pohybu a slobody, ktorá je v tomto pohybe ukrytá. Všimol som si však, že študenti, ktorí cvičia dlhý čas, majú tendenciu byť stuhnutí a veľmi stereotypní vo svojich pohyboch. Ako by sme mali vnímať svoje cvičenie? Aký zmysel by sme mali nájsť v nepretržitom opakovaní rovnakých techník?

Spomínam si na príbeh Pabla Casalsa, známeho violončelistu, ktorý v čase svetových vojen hral a modlil sa za svetový mier. Keď mal trinásť rokov, objavil Bachove "Unaccompanied Cello Suites", o ktoré sa v tom čase nikto nezaujímal a začal ich hrať každý deň. A keďže Bachove suity pozostávajú zo šiestich pohybov, hrával jeden pohyb denne, čo znamená, že ho hral aspoň raz za týždeň. V tomto cvičení pokračoval až kým 96-ročný nezomrel.
"Je to pre mňa istý druh domácej modlitby," hovorieval.
Myslím, že jeho myseľ bola očistená hraním jednej z Bachových suít a on takto osviežený bol schopný podať skvelé výkony. Verím, že tvorivé predstavenia génia ako Casals sú výsledkom "oslobodenia ducha a tela", ktoré dosiahol prostredníctvom neprestajného cvičenia základov.
Aj napriek rozdielom medzi hudbou a aikidom, skutočne ma tento príbeh inšpiroval a ja mám pocit, že je v ňom niečo dôležité pre mňa, keďže celý život cvičím aikidó.

Morihei Uešiba, zakladateľ aikida, v jeho posledných rokoch občas objavil v Hombu dodžo a opýtal sa prítomného učiteľa: "Čo teraz učíš?" Šihan mohol povedať, že práve ukazoval šihonage, na čo sa Zakladateľ spýtal: "A čo je šihonage?"
Vo svojom cvičení Zakladateľ často predvádzal slobodu svojej práce tým, že robil rovnakú techniku rôznymi spôsobmi, vraviac: "Robte to teraz takto," a potom "a teraz takto".
Zvykol hovorievať, že aikidó je cestou Kamnagara. Chápem Kamnagaru ako cestu prirodzeného bytia a konania. Verím, že Zakladateľ sa vždy tvárou v tvár protivníkovmu útoku správal prirodzene a prispôsobil mu svoju techniku. Iba sloboda mysle a tela vám umožní využiť naplno váš potenciál a vyhnúť sa mentálnemu napätiu z predpojatosti, že technika musí byť urobená určitým spôsobom.

Držať sa základov, byť tvorivý a správať sa prirodzene, v tom spočíva sloboda mysle a tela, ktorú Casals a Morihei dosiahli. Pôjdeme v ich šľapajách?

júl 1997


predchádzajúca časť / obsah / nasledujúca časť