Seiširo Endo: Úvahy

Použite skúsenosti z aikidó vo svojom živote

V septembri tohto roku (1996) som navštívil Francúzsko, Lichtenštajnsko, Rakúsko a Španielsko a teraz som konečne naspäť v Japonsku. Bola to moja prvá návšteva v Španielsku, hoci v ostatných krajinách som bol mnoho krát a mám tam mnoho známych. Keďže mávam v týchto krajinách iba jeden seminár za rok, vždy sa teším, že sa s týmito ľuďmi stretnem.

Všetci účastníci mojich seminárov sú veľmi dychtiví cvičiť a učiť sa aikidó. Nielen ľudia na úrovni prvého danu, ale aj tí s tretím či štvrtým danom ma pozorne sledujú, by im neušiel ani jeden môj pohyb. Prečo ich tak veľmi zaujíma aikidó? Kdekoľvek učím, pýtam sa ľudí túto otázku. Čo znamená, keď sa niekto stane silným v aikide a ako cvičiť aikidó tak, aby sa človek stal skutočne silným? Žiadam žiakov, aby používali vedomosti získané v aikide aj mimo dodžo, v ich každodenných životoch.
Našťastie, počet účastníkov mojich európskych seminárov rastie z roka na rok, čo teší mojich hostiteľov aj mňa.

Zakladateľ aikida povedal svojim žiakom: "Pozorne sledujte stav vecí na tomto svete a počúvajte čo hovoria ostatní. Prijmite za svoje to dobré a na tom základe otvorte brány svojho srdca. Napríklad, všimnite si skutočný obraz nebies a zeme a nechajte ho, nech vás duchovne prebudí. Takto prebudení okamžite konajte a hneď svoj čin aj uvedomte. Takto sa budete krok po kroku zdokonaľovať."

Verím, že vesmír pozostáva z harmónie a spolužitia, kde všetci používajú to najlepšie z tých ostatných. Iba ľudia na to zabúdajú a správajú sa arogantne. Zakladateľ povedal, že srdce vesmíru je rovnaké ako srdce aikida a že srdce vesmíru je láska. Jeho želaním bolo, aby sme pochopili srdce vesmíru učením sa aikida.
To, že sa vaše sebectvo stane silnejším neznamená, že ste sa stali silnejším v aikide. Úprimne sa snažím zamerať sa pri cvičení na skutočnú vyrovnanosť a používanie toho najlepšieho čo v ostatných je, s otvorenou mysľou, zachovávajúc vlastnú dôstojnosť a rešpekt voči ostatným.

december 1996


predchádzajúca časť / obsah / nasledujúca časť