Seiširo Endo: Úvahy

Čo vyjadruje Embu

Celojaponská aikidó Embu-Takai (ukážka) sa konala 18. mája v Nippon Budokan. Zúčastňuje sa jej viac ako 4000 ľudí najmä z okolia Kanto, ale aj z celého Japonska. Je potešiteľné pre svet aikida, že počet účastníkov tejto udalosti sa zvyšuje z roka na rok. Dalo by sa povedať, že úsilie o rozmach aikida je úspešné a že verejnosť oceňuje jeho kvalitu. Zároveň mám pocit, že by sme sa nemali uspokojiť so samotným Embu a mali by sme mať vyššie ciele, hoci to závisí od účelu tejto udalosti.

Učitelia, ktorí sú starší ako 40 rokov a majú viac ako 20-ročnú prax v aikide, sa nazývajú šihanmi. Sú medzi nimi mladí aj starí. Všetci z nich pracujú metódou "pokusu a omylu", cvičia a učia ich vlastné myšlienky (filozofiu). V minulom Cosmos-e som citoval vetu "Myseľ si žiada formu a forma zlepšuje myseľ." Ak premýšľam o Embukai vo svetle týchto slov, povedal by som, ze "Embukai je miesto, kde ľudia prezentujú, čo si o aikide každodenne myslia."
Mladí učitelia plní energie ju aj predvádzajú a to je v poriadku. Na druhej strane sú starší, ktorí sú už za horizontom svojej fyzickej sily. Oni by mali viac ako iba silu ukázať svoje zjemnené "myšlienky", ktoré vychádzajú z ich dlhšieho života a dlhšej praxe aikida.

Keď som mal cez tridsať rokov, občas som si všimol, že sa usmievam počas cvičenia. Mal som pocit, že je to správne, pretože mi to umožnilo mať radosť z cvičenia a mohol som premýšlať nad samým sebou. A zistil som, že som tak nebol na nič viazaný a neviedlo ma to k používaniu fyzickej sily. Bol som schopný pracovať s partnerom mäkko, bez napätia, len sústredením "ki".
Po niekoľkých rokoch takéhoto tréningu sa moja chuť hádzať, strkať či ubližovať partnerovi stratila a moje srdce sa stalo veľmi ľahkým. Moje telo je tiež ľahké, a môže sa tak pohybovať plynule.

Odvtedy chápem cvičenie aikida ako zjemňujúcu činnosť (po japonsky "nerikomu waza"), ktorá nás nenecháva stratiť samých seba, naopak nás stavia zoči-voči skutočnosti a učí nás mať úctu voči druhým. Verím, že sa takýmto spôsobom môžeme stať pevnými a silnými.
Embukai môže mať obrovský (hoci nepriamy) vplyv na divákov a ja sa pokúsim vyjadriť moje "myšlienky" čo najlepšie a najpresnejšie, kedykoľvek dostanem na Embukai k tomu príležitosť.

júl 1996


predchádzajúca časť / obsah / nasledujúca časť