Daigaku dódžó
Vysokoškolský športový klub Univerzita

 
Adresa klubu
Úpolová telocvičňa Fakulty športových štúdií Masarykovej univerzity (FSpS MU) v Brne
Sladkého 13, Brno Komárov
 
Učitelia
Zdenko Reguli (5. dan, tréner I. triedy)
Helena Reguliová (3. dan, tréner II. triedy)
 
Rozpis hodín
   
Pondelok
Utorok
Streda
20:15 - 21:30
 
18:40 - 20:40
 
Kontakt
Mgr. Bc. Zdenko Reguli, Oblá 39, 634 00 Brno - Nový Lískovec
tel.: +420 608 549411
e-mail: zdenko@sspa.sk
 
Poznámka
Oddiel aikidó při Vysokoškolskom športovom klube Univerzita bol založený na začiatku akademického roku 2003/2004 v Brne. Jeho vznik súvisí s príchodom manželov Reguliovcov do Českej Republiky, do Brna. Členskú základňu tvoria zväčša vysokoškolskí študenti, je však otvorený aj pre všetkých ostatných záujemcov. Technicky aj ideovo nadväzuje na kluby v Martine, Bratislave a Michalovciach, kde v predchádzajúcich rokoch učitelia brnenského klubu pôsobili.
 

Copyright 1999-2000 Martin Švihla
All rights reserved